Sistemin mobil tətbiqi istifadəçilərin Sistemin fəaliyyətində iştirakını və Sistemdən istifadəsini təmin edir. –